Soudní poplatek jako náklad

Vydáno: 1 minuta čtení
Soudní poplatek jako náklad
Radka
Lakotová
Krajský soud vydal dne 28. 12. 2009 rozhodnutí, že má společnost zaplatit soudní poplatek za odvolání do tří dnů od doručení vydaného usnesení. Usnesení bylo doručeno 4. 1. 2010 a v tento den byl soudní poplatek také zaplacen. Je možné účtovat soudní poplatek do nákladů (538/221) dne 4. 1. 2010?
Související předpisy:
*
§ 24 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
Dle rozhodnutí bych poplatek zahrnula do nákladů roku 2009. Usnesení pouze určuje dobu splatnosti. Zde se nejedná o náklady dle § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP vázané na zaplacení, jako smluvní pokuty, úroky z prodlení nebo poplatky ze závazkových vztahů, ale o vazbu na § 24 odst. 1 ZDP.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů