Dovoz

Vydáno: 2 minuty čtení
Dovoz
Dagmar
Masná
Společnost s r. o., plátce DPH, bude nakupovat zboží ze Švýcarska, dodací podmínka EXW, výrobní závod ve Švýcarsku. Zboží se bude nakupovat od osoby registrované v jiném členském státě (JČS) - v Německu -a faktura bude vystavena touto osobou.
Domníváme se správně, že z pohledu proclení zboží a DPH se jedná o stejnou situaci, jako kdyby zboží fakturovala společnost ze Švýcarska? Jedná se tedy o dovoz zboží a potřebujeme od osoby z JČS stejné dokumenty k proclení zboží, které bychom potřebovali i v případě nákupu od osoby ze třetí země?
Související předpisy:
*
§ 12, 16, 20, 23, 25, 30, 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
*
nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
Pro uplatnění daně z přidané hodnoty bude rozhodující, ve kterém státě bude zboží propuštěno do celního režimu, v němž vzniká povinnost přiznat daň. Pokud bude zboží propuštěno do některého z režimů uvedených v § 23 odst. 1 písm. a) až c) zákona o dani z přidané hodnoty v České republice, půjde o uplatnění daně z dovozu zboží. Dojde-li však k propuštění zboží do celního režimu v Německu a zboží bude dodávat osoba registrovaná k dani v Německu, půjde o pořízení zboží z jiného členského státu. Doklady, které bude plátce potřebovat, pak musí odpovídat příslušnému celnímu režimu či pořízení zboží.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty