Třístranný obchod s. r. o. - české prostřední osoby

Vydáno: 4 minuty čtení
Třístranný obchod s. r. o. - české prostřední osoby
Ing.
Ladislav
Pitner
Společnost s r. o. se sídlem v Česku nakupuje zboží od dodavatele z Francie a přepravuje zboží přímo odběrateli na Slovensku. Jedná se tedy o třístranný obchod. Přepravu zajišťuje prostřední osoba (tedy česká s. r. o.). Kamion projíždí územím České republiky.
1.
Jedná se stále o třístranný obchod, pokud kamion v Česku udělá přestávku, nebo se zde zastaví v pátek odpoledne a v cestě na Slovensko pokračuje v pondělí ráno? Domníváme se, že se stále jedná o třístranný obchod, neboť jsme nikde nenašli omezení, jak dlouho se může zboží zdržet v jednom členském státě
.
2.
Co musí obsahovat faktura vydaná prostřední osobou s. r. o.? Nad podmínky uvedené v § 34 zákona postačuje oznámení „Třístranný obchod dle § 17 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a § 45 zákona 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty“? Pokud správce daně zpochybní třístranný obchod, pak při daňové kontrole plnění vykážeme jako pořízení zboží a zároveň uplatníme odpočet daně - žádný doměrek nevznikne. Je tato úvaha správná?
Související předpisy:
*
§ 17, § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Ad 1)
Je pravda, že jak zákon o DPH, tak směrnice o DPH (směrnice 2006/112/ES) neomezují délku přepravy zboží na území některého z členských států, kde se přeprava nebo odeslání uskutečňuje. Nicméně je stanoveno, že zboží musí být přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu prodávajícího do členského státu kupujícího, proto je důležité, aby při přepravě např. přes tuzemsko nedošlo k ukončení přepravy nebo odeslání zboží v tuzemsku (ve státě, který není státem kupujícího), a tím k nesplnění podmínek pro zjednodušený postup při dodání zboží formou třístranného obchodu. Pokud podmínky pro zjednodušený postup v rámci třístranného obchodu nejsou splněny, musí být přiznána daň při pořízení zboží z jiného členského státu v tuzemsku (a uplatněn nárok na odpočet daně) jen tehdy, pokud je zboží přepraveno nebo odesláno např. z Francie do tuzemska (ukončení přepravy nebo odeslání v tuzemsku), ale nikoliv přímo na Slovensko. Pokud by došlo k přepravě zboží přímo na Slovensko a k pořízení zboží by došlo až s místem plnění na Slovensku, musela by být přiznána daň při pořízení zboží s místem plnění na Slovensku českým plátcem a rovněž přiznána i daň při dodání zboží s místem plnění na Slovensku.
Ad 2)
Je třeba si uvědomit, že při třístranném obchodu prostřední osoba pořizuje zboží od prodávajícího v členském státě kupujícího s cílem dodání zboží kupujícímu a že musí být dodrženy podmínky pro osvobození od daně stanovené předpisy tohoto státu (Slovensko), vč. náležitostí daňového dokladu. Sdělení o tom, že se jedná o osvobození od daně při pořízení zboží, resp. při jeho dodání, protože se jedná o pořízení, resp. o dodání zboží v rámci třístranného obchodu, je určitě správné, případně je třeba náležitosti dokladu doplnit podle požadavků slovenských daňových předpisů.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty