Vývoj nemocenského a náhrady mzdy při trvání dočasné pracovní neschopnosti v letech 2008-2011

Vydáno: 21 minut čtení

Nemocenské pojištění je velmi aktuálním a také frekventovaným tématem. S novelou zákona č. 187/2006 Sb. , o nemocenském pojištění, která značným způsobem modifikovala předchozí úpravu, se nemocenské pojištění stalo velmi diskutovaným tématem, a to jak mezi odborníky, tak i mezi samotnými zaměstnanci a jejich zaměstnavateli. Hlavním cílem novely zákona o nemocenském pojištění je omezit zneužívání dávek zaměstnanci i zaměstnavateli a systém výplaty dávek nastavit tak, aby nedocházelo k extrémním poklesům životní úrovně při nepříznivých životních situacích.

Vývoj nemocenského a náhrady mzdy při trvání dočasné pracovní neschopnosti v letech 2008-2011
Milena
Otavová
Tato novela byla potřebná, protože údaje Českého statistického úřadu uváděly, že Česká republika dosahuje jednoho z nejvyšších procent pracovní neschopnosti v Evropě. Nadprůměrný výskyt pracovních neschopností ovšem podle dlouhodobých sledování nepramenil z vysoké nemocnosti a horšího zdravotního stavu občanů České republiky, ale především ukazoval na zneužívání pracovních neschopností, což je známkou špatného sociálního systému. Proto byla vypracována novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která vešla v platnost od 1. ledna 2009.
Hlavní výhoda této právní úpravy nemocenského pojištění spočívá zejména v tom, že je oblast nemocenského pojištění lépe přehledná. Právní úprava nemocenského pojištění již není roztříštěna do několika právních předpisů, ale je komplexně zahrnuta v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
Z nemocenského pojištění se vyplácí čtyři druhy dávek:
nemocenské, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a peněžitá pomoc v mateřství
. Splnění podmínek nároku na dávky se z každé účasti na nemocenském pojištění posuzuje samostatně. Základní podmínkou nároku na dávky nemocenského pojištění je, že příslušná sociální událost (např. pracovní neschopnost, nástup na mateřskou dovolenou) vznikne v době, kdy trvá účast na nemocenském pojištění, popř. v ochranné lhůtě. Na základě analýzy novely zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, účinné od 1. ledna 2009, bude vyhodnocen dopad na systém nemocenského pojištění a náklady zaměstnavatele. Příspěvek se bude věnovat
pouze jedné ze čtyř druhů dávek, a sice nemocenské
.
 
1. Srovnání úpravy nemocenského v letech 2008-2011
 
1.1 Nemocenské 2008
V roce 2008 bylo nemocenské od 1. ledna do 29. června 2008 poskytováno od čtvrtého kalendářního dne pracovní neschopnosti do skončení pracovní neschopnosti nebo do uznání invalidity nebo částečné invalidity. Od 30. června byla karenční doba zrušena rozhodnutím Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2008. Do 31. srpna bylo první 3 dny propláceno 60 % denního vyměřovacího základu, od 1. září do 31. prosince bylo první 3 dny propláceno 25 % denního vyměřovacího základu. Nemocenské bylo poskytováno nejdéle po dobu jednoho roku od počátku pracovní neschopnosti. Podpůrčí doba u nemocenského činila maximálně rok. Podle zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců se nemocenské vypočítá z denního vyměřovacího základu. Částka denního vyměřovacího základu se pro výpočet výše nemocenského upraví tak, že z částky: