Podíly na zisku spol. s r. o.

Vydáno: 2 minuty čtení
Podíly na zisku spol. s r. o.
Ing.
Ivana
Pilařová
Společnost s r. o. vznikla v listopadu 2009. Zisk 200 000 Kč, za rok 2009 ztráta 450 000 Kč. V roce 2010 zisk ve výši 650 000 Kč po zdanění. Převod 20 000 Kč do rezervního fondu, úhrada ztráty ve výši 450 000 Kč. Lze z částky 180 000 Kč rozdělit podíly na zisku ve výši 90 000 Kč dvěma společníkům? Z těchto podílů odvede spol. s r. o. srážkovou daň 15 %?
Související předpisy:
*
§ 36 odst. 2 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Společnost splnila svoji povinnost v podobě tvorby rezervního fondu, uhradila ztrátu minulých let, proto již není žádný důvod, který by bránil výplatě podílů na zisku z nerozděleného zisku minulých let. Pokud se jedná o společníky, kteří jsou fyzickými osobami, pak se z hrubého podílu na zisku srazí a do konce měsíce následujícího po sražení také odvede srážková daň ve výši 15 %. Pokud by byli společníci právnickými osobami, bylo by možné za splnění specifických podmínek uplatnit osvobození od daně. U fyzických osob to však možné není a srážkové dani se nelze vyhnout. Příjmy zdaněné srážkovou daní nebudou společníci-fyzické osoby uvádět ve svém daňovém přiznání.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů