Povinnost přiznat DPH při pořízení zboží z jiného státu Evropské unie

Vydáno: 2 minuty čtení
Povinnost přiznat DPH při pořízení zboží z jiného státu Evropské unie
Dagmar
Masná
Nakupujeme zboží od maďarské firmy, která je registrovaným plátcem DPH v České republice, nemá v Česku provozovnu, na faktuře má uvedenou maďarskou adresu a české DIČ. Maďarská firma nám vyfakturovala zboží s DPH a neuplatnila osvobození podle § 34 a 64. Můžeme zacházet s fakturou s DPH od maďarské firmy, která odvádí daň dle přiděleného DIČ v České republice, jako s fakturou od tuzemské firmy, a nárokovat si tak jen odpočet DPH? Je vyčíslením DPH na faktuře splněna povinnost přiznat DPH dle § 25 již maďarskou firmou nebo musíme u faktury provádět znovu samovyměření a DPH rovněž znovu přiznat a následně jako plátci nárokovat zpět?
Související předpisy:
*
§ 72, § 73, § 108 odst. 1 písm. a), b), c) a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
I když v případě maďarské osoby jde o osobu neusazenou podle § 108 odst. 2 zákona o DPH, nepřechází povinnost přiznat a zaplatit daň z prodeje zboží na příjemce zboží. Předmětné ustanovení § 108 stanoví totiž povinnost přiznat a zaplatit daň příjemci plnění jen v případě, že osoba neusazená k dani poskytuje plátci nebo osobě identifikované k dani službu s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1 zákona nebo podle § 1010d a § 10j, dále dodání zboží s montáží nebo instalací s místem plnění v tuzemsku podle § 7 odst. 3 zákona nebo dodání plynu nebo elektřiny s místem plnění v tuzemsku podle § 7a zákona.
Protože při dodání zboží v tuzemsku již nejde o pořízení zboží z jiného členského státu, nevzniká ani povinnost přiznat a zaplatit daň příjemci zboží. Tuto povinnost má plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v tuzemsku, jímž je maďarská osoba povinná k dani registrovaná v tuzemsku jako plátce daně.
Příjemci zboží pak vzniká nárok na odpočet maďarskou osobou vyčíslené české daně jako u jiných dodávek zboží s místem plnění v tuzemsku.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty