Změny ve vykazování INTRASTATu a v provádění celního řízení od 1. 1. 2011

Vydáno: 10 minut čtení

Dne 1. 1. 2011 nabývá účinnosti vyhláška č. 317/2010 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb. , o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů, která přináší některé změny v pravidlech vykazování statistiky pohybu zboží mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie. Předmětné změny Vám přináším v následujícím přehledu.

Změny ve vykazování INTRASTATu a v provádění celního řízení od 1. 1. 2011
Marek
Reinoha
 
Změny v INTRASTATu
Podávaní výkazů pro INTRASTAT bude možné pouze elektronickou formou, tzn., že bude zrušena možnost podávání výkazů písemně na tiskopisech. Výjimkou bude pouze podávání jednorázových výkazů po jednorázovém (příležitostném) dosažení prahu pro vykazování.
Předávání výkazů písemně na tiskopisech tedy bude možné pouze v případech, kdy plátce DPH, který standardně zboží z jiných členských států Evropské unie nepřijímá nebo zboží do jiných členských států Evropské unie neodesílá, uskuteční pouze jednorázové nebo příležitostné přijetí nebo odeslání zboží, jehož hodnota sama o sobě převýší hodnotu prahu pro vykazování, a nepředpokládá žádné další přijetí nebo odeslání zboží do konce kalendářního roku.
Příklad
Česká stavební firma registrovaná v tuzemsku k DPH, která pouze provádí stavební činnosti na území tuzemska, nakoupí a přijme v měsíci