Fotovoltaika a její daňové řešení

Vydáno: 14 minut čtení

Fotovoltaika je dnes velmi populární téma, a to dokonce i z více pohledů. Nejvíce pozornosti jí bylo věnováno v souvislosti s vlivem na zvýšení cen elektrické energie, hodně pozornosti poutá proto také v souvislosti s legislativními změnami, které mají tomuto zvýšení cen zabránit a často se týkají také daňových předpisů. Protože fotovoltaika zaznamenala obrovský rozvoj, jsou opakovaně řešeny také její daňové dopady, a to zejména z pohledu daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a daně z nemovitostí.

Fotovoltaika a její daňové řešení
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
 
Daň z příjmů
Z pohledu daně z příjmů
, která je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), je v současné době rozhodující ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) ZDP pro fyzické osoby a § 19 odst. 1 písm. d) ZDP pro právnické osoby.
Od daně z příjmů fyzických osob
jsou osvobozeny příjmy z provozu
malých vodních elektráren do výkonu 1 MW, větrných elektráren, tepelných čerpadel,
solárních zařízení
, zařízení na výrobu a energetické využití bioplynu a dřevoplynu, zařízení na výrobu elektřiny nebo tepla z biomasy, zařízení na výrobu biologicky degradovatelných látek stanovených zvláštním předpisem, zařízení na využití geotermální energie, a to v kalendářním roce, v němž byly poprvé uvedeny do provozu, a v bezprostředně následujících pěti letech. Je tedy zřejmé, že fotovoltaické elektrárny mezi tato zařízení patří a příjmy z provozu těchto elektráren budou osvobozeny od daně z příjmů po dobu šesti let. ZDP v § 4 odst. 1 písm. e) ZDP také vymezuje, co se rozumí prvním uvedením do provozu, považuje se za něj také uvedení zařízení do zkušebního provozu, na základě