Legislativní novinky k 13. 2. 2017

Vydáno: 7 minut čtení

S novým vydáním Účetnictví v praxi nabízíme další přehled aktualit, které by neměly uniknout vaší pozornosti. Je zajímavé sledovat aktuální návrhy daňových zákonů, které procházejí legislativním procesem a doznávají díky množství pozměňovacích návrhů zcela jinou podobu. Není jednoduché se zorientovat v nepřeberném množství novinek a informací, které potřebujeme k naší práci, a proto vám tímto článkem přiblížíme alespoň některé z nich.

Legislativní novinky k 13. 2. 2017
Ing.
Lenka
Kohanová,
tax Consultant Brantl & Partners
 
ZMĚNY V CELNÍM SAZEBNÍKU
Dne 1. 1. 2017 vstoupil v platnost nový celní sazebník EU pro rok 2017. Evropská komise vydala prováděcí nařízení komise (EU) 2016/1821 dne 6. 10. 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku. Nový celní sazebník ruší mnoho kódů a zavádí naopak zcela nové. Navíc dochází ke změnám v textové části jednotlivých nomenklatur. V praxi to bude například znamenat, že původní kód nomenklatury bude zachov