Otázky a odpovědi: Odpis pohledávky

Vydáno: 2 minuty čtení

Společnost dala pohledávku vymáhat advokátovi. Prodlužuje se tím doba promlčení? Pokud ano, mohu pohledávku i přesto daňově odepsat, pokud k ní nejdříve vytvořím opravnou položku? Pokud by později došlo k vymožení pohledávky, dali bychom ji do daňových výnosů. Odepsanou pohledávku bychom vedli v podrozvahové evidenci.

Otázky a odpovědi: Odpis pohledávky
Ing.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů