Legislativní novinky k 17. 10. 2016

Vydáno: 7 minut čtení

V rámci dalšího vydání Účetnictví v praxi bychom vás rádi informovali o legislativních novinkách, které přinesl předchozí měsíc. Stěžejním kuloárním tématem je spuštění systému EET, který je v očekávání, všichni o něm hovoří a který zasáhne do procesů a pokladních systémů skoro všech podnikatelů v ČR. Nicméně legislativním procesem prochází řada dalších novel, které by vám neměly ujít a které bychom vám tímto článkem chtěli přiblížit.

Legislativní novinky
Ing.
Lenka
Kohanová,
partner společnosti Brantl & Partners, s.r.o.
 
ZÁKON O PROKAZOVÁNÍ PŮVODU MAJETKU
Po dlouhé diskusi a náročném legislativním procesu byl schválen zákon o prokazování původu majetku č. 321/2016 Sb., jehož účinnost nabývá dnem 1. 12. 2016. Tento zákon není samostatným zákonem, ale je řešen jako součást zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Dále zákon vyvolal změnu