Přenesená daňová povinnost u kukuřičné siláže

Vydáno: 2 minuty čtení
Přenesená daňová povinnost u kukuřičné siláže
Ing.
Irena
Fučíková,
dotaz 15041/09.10.15
Podléhá prodej kukuřičné siláže přenesené daňové povinnosti? Prodáváme kukuřici i jako zelenou hmotu, sklizeň rostliny přímo z pole, zde by se měla také uplatnit přenesená daňová povinnost?
ODPOVĚĎ:
Režim přenesení daňové povinnosti (dále jen „RPDP“) se vztahuje na zboží a služby uvedené pod konkrétně vyjmenovanými kódy nomenklatury celního sazebníku. Kukuřičná siláž spadá pod kód nomenklatury 23080090 a na tento kód se RPDP neuplatní.
Kukuřice jako taková je uvedena v kapitole 10 pod kódem 1005 celního sazebníku. V kapitole 10 jsou pouze produkty, které obsahují zrna (i v klasech nebo na stéblech). Kapitola 10 RPDP podléhá. Režim přenesení daňové povinnosti se uplatní na zrna z kukuřice nebo na zrna v kukuřičných klasech.
V případě pochybností u správného zařazení zboží pod kód nomenklatury celního sazebníku doporučuji obrátit se přímo na odborníky z celní správy. Co se týká správného postupu při uplatnění RPDP, je také možné využít institutu závazného posouzení pro použití tohoto režimu § 92i zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty