Otázky a odpovědi: DPH u prací spojených s vyhledáním vody

Vydáno: 1 minuta čtení

V současné době nedostatku vody se provádí pro obyvatelstvo na jejich pozemcích, které slouží k využití stavby rodinného domu: 1. hledání vody, 2. průzkumné práce pro studny, 3. související projektové práce a dokumentace, 4. průzkumy odvodnění a průsaků, 5. odesílání vzorků vody ke kontrole na analýzy 6. vlastní vrtání studní 7. další související práce Prosím Vás o zodpovězení, zda u uvedených prací, které slouží k využití stavby rodinného domu dle § 48 odst. 1 písm. c) lze použít 15% sazbu DPH, a to i samostatně v případě, že se studna nakonec nerealizuje pro nedostatek vody, ale byly provedeny průzkumné práce, projekty průsaků vody apod.

Otázky a odpovědi: DPH u prací spojených s vyhledáním vody

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty