Splátkový a platební kalendář v kontrolním hlášení k DPH

Vydáno: 13 minut čtení

Splátkový a platební kalendář představuje z hlediska DPH specifický typ daňového dokladu. Údaje uvedené na tomto dokladu jsou plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, a plátce, který uplatňuje na základě tohoto dokladu nárok na odpočet daně, povinni uvádět nejen v daňovém přiznání k DPH, ale s účinností od 1.1.2016 i v kontrolním hlášení za sledované období.

Splátkový a platební kalendář v kontrolním hlášení k DPH
Ing.
Dagmar
Fitříková
V části A.4. kontrolního hlášení je plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, povinen uvést údaje o
dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku
(nebo přijetí úplaty na toto plnění), pokud celková hodnota zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty (vznikla-li jejím přijetím povinnost přiznat a zaplatit daň) uvedená na daňovém dokladu
přesahuje hodnotu 10 000 Kč včetně daně
. Část B.2. kontrolního hlášení je vyčleněna pro přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty,
u kterých příjemce zdanitelného plnění uplatňuje nárok na odpočet daně podle
§ 73 odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a to pouze v případě, že
hodnota přijatého plnění přesahaje částku 10 000 Kč včetně daně
.
Informace Generálního finančního ředitelství (GFŘ)
V prosinci 2015 byly zveřejněny na webových stránkách Finanční správy dvě informace obsahující pokyny k vyplnění kontrolního hlášení:
-
Informace GFŘ k vyplnění kontrolního hlášení (ke dni 4.12.2015),
-
Praktické informace ke kontrolnímu hlášení obsahující odpovědi na dotazy zveřejněné 11. 8. a 21.12.2015.
Splátkový kalendář
Podle je
splátkový kalendář
daňovým dokladem, pokud obsahu