Legislativní novinky k 30. 12. 2015

Vydáno: 7 minut čtení

Rok 2015 je úspěšně za námi. Byl to rok plný změn, který přinesl rozsáhlé změny v daňových zákonech, jako je kontrolní hlášení a novinky v oblasti DPH, v dani z příjmů nebo novelizaci zákona o účetnictví a souvisejících vyhlášek a předpisů. Stejně jako každý rok, ani rok 2016 nebude legislativně klidným rokem a ačkoliv bych vám všem přála rok bez významných novel, obávám se, že se opět budeme muset ponořit do studia a neustále se učit novým zněním zákonů.

Legislativní novinky k 30. 12. 2015
Ing.
Lenka
Kohanová
partner společnosti Brantl & Partners, s.r.o.
V následujícím článku bychom chtěli stručně shrnout, na jaké novinky se můžeme počátkem tohoto roku těšit. Jedná se o přehled novel, které byly schváleny závěrem roku nebo které zákonodárci nestihli projednat, ale očekává se jejich schválení v průběhu prvních měsíců roku 2016.
Zákonodárci nechystají žádnou velkou novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „