Kontrolní hlášení - připravte se na novou povinnost plátce DPH v roce 2016

Vydáno: 16 minut čtení

V rámci novely zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), provedené zákonem č. 360/2014 Sb. byla s účinností od 1.1.2016 do stávající úpravy ZDPH doplněna nová ustanovení § 101c až 101i . Cílem tohoto příspěvku je shrnutí základních pravidel týkajících se nových povinností plátce DPH a upozornění na zdroje informací týkající se kontrolního hlášení.

Kontrolní hlášení - připravte se na novou povinnost plátce DPH v roce 2016
Ing.
Dagmar
Fitříková
Dosavadní povinnosti nepeněžité povahy v oblasti DPH spočívající v podání daňového přiznání k DPH a souhrnného hlášení se s účinností
od 1.1.2016
rozšíří o nový institut, o tzv.
kontrolní hlášení
. Kontrolní hlášení je specifický druh podání (daňového tvrzení), které je plátce povinen od uvedeného data podávat samostatně v předepsaném formátu a elektronicky. Vzhledem k tomu, že součástí kontrolního hlášení jsou i údaje týkající se režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, odpadá plátcům s účinností od 1.1.2016 povinnost podávat samostatně výpis z evidence pro daňové účely. Tato povinnost je s platností
do 31.12.2015
upravena . Nové povinnosti týkající se kontrolního hlášení budou spojeny nejen s úpravami softwaru, který plátce využívá ke zpracování daňového přiznání k DPH, ale i s přijetím konkrétních opatření, jejichž účelem bude zajistit správné vyplnění a podání kontrolního hlášení.
 
INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ
Informace týkající se kontrolního hlášení jsou veřejně přístupné na úvodní stránce webu Finanční správy ČR s využitím odkazu „Kontrolní hlášení DPH“. Informace o webové službě pro elektronická podání jsou k dispozici v sekci „Dokumentace“ na stránkách Daňového portálu, popř. na stránkách ePodpora (http://www.financnisprava. cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/ kontrolni-hlaseni-DPH).
Jedná se zejména o tyto informace a dokumenty:
-
Základní informace ke kontrolnímu hlášení (zveřejněno 14.5.2015). Dokument obsahuje stručné informace týkající se otázek, kdo a kdy podává kontrolní hlášení, formy a náležitosti, přehled sankcí při nepodání kontrolního hlášení.
-
Předběžné informace k vyplnění kontrolního hlášení verze č. 1 (zveřejněno 12.5.2015).
-
Kontrolní hlášení - vzor č. 2 (verze k 17.7.2015).
-
Kontrolní hlášení - nové struktury XML souborů (zveřejněno 17.7.2015).