Příplatek mimo základní kapitál

Vydáno: 1 minuta čtení

Jsme s. r. o. s jediným společníkem, který je zároveň jednatelem. Společník chce do s. r. o. vložit příplatek mimo základní kapitál. Je správný náš názor, že podle § 162 a 163 zákona o obchodních korporacích stačí písemný souhlas jednatele (úředně ověřený podpis na souhlasu) s příplatkem? Výše příplatku není omezena, notářský zápis se nevyžaduje?

PŘÍPLATEK MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL