Nárok na odpočet při dobrovolné registraci k DPH

Vydáno: 2 minuty čtení

Obchodník s autodíly se stal v červenci OSVČ s dobrovolnou registrací k DPH. Mám za to, že podle § 79 ZDPH může uplatnit u zásob, které pořídil před tímto datem a vložil do obchodního majetku podnikatele, nárok na odpočet daně. Jestliže má na pořízení těchto zásob daňové doklady a nejsou starší 12 měsíců (tj. od srpna roku 2014). Vloží-li do obchodního majetku i jiné položky, například vybavení obchodu, PC, automobil - bude situace obdobná? A jak se tyto výdaje, vydané před 1.7.2015, uplatní v daňově uznatelných výdajích OSVČ z hlediska daně z příjmů? Zaúčtují se nějakým hromadným dokladem, nebo podle jednotlivých dokladů, kde se uvede datum skutečného pořízení a datum zdanitelného plnění se posune na 1.7.2015? Je třeba splnit ještě některé další podmínky uplatnění těchto „zřizovacích výdajů“?

NÁROK NA ODPOČET PŘI DOBROVOLNÉ REGISTRACI K DPH
Ing.
Ivana
P