Výpočet podlahové plochy pro účely DPH po 1.1.2015

Vydáno: 9 minut čtení

Generální finanční ředitelství zveřejnilo na webových stránkách Finanční správy ČR dne 10.7.2015 Informaci k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1.1.2015. Zmíněná informace GFŘ, jejíž zveřejnění laická i odborná veřejnost očekávala již od začátku tohoto roku, obsahuje výklad k postupu při aplikaci vybraných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), týkajících se nemovitých věcí. Cílem tohoto článku je věnovat pozornost problematice uplatňování DPH v oblasti nemovitých věcí se zaměřením na postup při výpočtu podlahové plochy u staveb pro bydlení v návaznosti na dříve zveřejněnou informace státní správy a v konfrontaci s úpravou obsaženou v nařízení vlády č. 366/2013 Sb.

Výpočet podlahové plochy pro účely DPH po 1.1.2015
Ing.
Dagmar
Fitříková
Zákon o DPH způsob výpočtu podlahové plochy neupravuje a ani v minulosti neupravoval. Na webových stránkách státní správy byly postupně zveřejněny dvě informace, jež mimo jiné obsahují i výklad k postupu při výpočtu podlahové plochy. Jedná se o tyto informace:
-
Informace k uplatňování zákona o DPH u výstavby po 1.1.2008 (zveřejněna 23.4.2008),
-
Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1.1.2015 (zveřejněna 10.7.2015).
Podlahová plocha je jedním z kritérií pro vyhodnocení s