Organizační složka na Slovensku a výsledek hospodaření

Vydáno: 3 minuty čtení

Česká firma má organizační složku na Slovensku. Tato organizační složka vede za svou činnost účetnictví, podává v SK daňové přiznání a odvádí daň. Česká firma vede v podstatě toto účetnictví duplicitně, takže se výsledek hospodaření organizační složky projeví v účetnictví české firmy také. V daňovém přiznání česká firma poníží vypočítanou daň z příjmu za činnost v ČR i SK o daň odvedenou v SK. V českém účetnictví se VH vyprodukovaný v ČR i SK převádí na nerozdělený zisk či neuhrazenou ztrátu. Ve slovenském účetnictví se převádí VH také na 428 či 429. V minulém roce vznikla z podnikání v Čechách ztráta 1,5 mil., zatímco organizační složka v SK vyprodukovala zisk 2 mil. Ve slovenském účetnictví tedy budou evidovat na 428 z r. 2013 zisk 2 mil., v českém účetnictví budou na 428 evidovat 0,5 mil. Na účtu 429 ani jedna firma nyní neeviduje žádný zůstatek. 1) Je možné, aby se vyplácely podíly na zisku? Pokud ano, v jaké výši? 2) Může slovenská organizační složka vyplácet podíly na zisku ve výši, kterou eviduje na účtu 428? 3) Pokud by chtěla organizační složka vynulovat zůstatek na účtu 428, musela by to provést jedině převodem peněz do ČR - tedy MD 428/D 221? Pokud by to takto provedla, jak by o přijaté částce účtovala česká firma?

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA NA SLOVENSKU A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Ing.
Martin
Děrgel