Aktuální informace o změnách v oblasti DPH

Vydáno: 11 minut čtení

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna pod č. 196/2014 Sb. novela zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), která obsahuje změny v oblasti DPH, které platí s účinností od 1.10.2014 a od 1.1.2015. Poměrně významné změny obsahují další novely ZDPH , které jsou v současné době v legislativním procesu. Cílem tohoto příspěvku je upozornit na již schválené změny v oblasti DPH a další aktuální informace týkající se DPH.

Aktuální informace o změnách v oblasti DPH
Ing.
Dagmar
Fitříková
ZÁKON č. 196/2014 Sb.
V rámci novely provedené zákonem č. 196/2014 Sb., kterým se novelizuje ZDPH, dojde s účinností od 1.1.2015 mimo jiné i ke změně pravidel pro určení místa plnění při poskytování vybraných služeb, a to
služeb telekomunikačních, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb,
pokud jsou poskytovány osobám nepovinným k dani.
 
Vymezení vybraných služeb
Pro účely DPH jsou služby telekomunikační, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby (dále také vybrané služby) vymezeny s účinností od 1.1.2015 v § 10i odst. 2 písm. a) až c) ZDPH:
-
za
telekomunikační službu
se pro účely DPH považuje služba spojená s přenosem, vysíláním nebo příjmem signálů, textových dokumentů, obrázků, zvuků nebo jakékoliv informace prostřednictvím kabelu, rádia, optických nebo elektromagnetických systémů, včetně příslušného přenosu nebo stanovení práva využívat kapacitu pro tento přenos, vysílá