Společnost a účetní souvislosti

Vydáno: 8 minut čtení
Společnost a účetní souvislosti
doc. Ing.
Hana
Březinová,
CSc.,
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.
Sdružení bez právní subjektivity bylo v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. - dále jen „NOZ“) nahrazeno společností. Jestliže se tedy několik osob sdruží za společným účelem činnosti nebo věci, vzniká
společnost.
Tyto osoby se označují jako
společníci.
Do společnosti lze vložit věci (používají se přiměřeně ustanovení o koupi, nebo právo věc užívat (používají se přiměřeně ustanovení o nájmu) nebo právo věc používat (používají se přiměřeně ustanovení o pachtu). Spo