Outsourcing - výhody, nevýhody a rizika z pohledu malých a středních podniků

Vydáno: 11 minut čtení

Outsourcing (označován často také jako BPO - Business Process Outsourcing) je v současné době moderní zažité slovo, které nemá v češtině přímý odpovídající ekvivalent. Není se čemu divit, samo o sobě je složeninou tří slov (viz dále). Navíc se stále zvyšuje počet firem využívajících tuto formu služeb a zároveň interních činností. Jedná se především o činnosti, které pro svůj výkon vyžadují kvalifikovanou osobu, a to v oblasti, která přímo nesouvisí s hlavním předmětem podnikání. Zpravidla se jedná o oblast IT, mzdového a finančního účetnictví, reportingu, personalistiky, ale i logistiky a podobně. Zkrátka pro malé společnosti často nedostatkové profese nebo profese, které nelze využít na celý úvazek. Škála outsourcingu je proto opravdu pestrá. Kde se ale nalézají jeho hlavní svízele, i když je poskytovatel služby snahou o docilování zisku motivován k co nejvyšší kvalitě a rozsahu, přiblíží následující řádky.

Outsourcing - výhody, nevýhody a rizika z pohledu malých a středních podniků
David
Trytko
Rödl & Partner Praha
Jak již bylo naznačeno v úvodu, pro označení externího využití služeb nelze v češtině nalézt jednotný výraz, proto i u nás je využíván anglický termín outsourcing, což je zkratka
outside resource using.
Obecně můžeme outsourcing charakterizovat jako činnost, při které společnost deleguje určité své interní aktivity na externí, specializovanou firmu (servisní organizaci) a nevykonává je tedy vlastními silami. Tato firma je obvykle nezávislá na firmě, pro kterou se daná činnost zabezpečuje. Pro představu se v našem českém prostředí může jednat o účetní firmu, která sídlí ve stejném městě jako její
klient
. Základní charakteristikou je většinou malá vzdálenost a osobní znalost, přičemž obvykle probíhá neformální, i když standardizovaná komunikace.
Často zaměňovaným, ale souvisejícím pojmem s outsourcingem je
offshoring.
Zatímco outsourcing vyjadřuje přesun určitých aktivit na externí společnost v rámci domácího trh