Právo stavby z daňového a účetního pohledu - Oprava z č. 6/2014 časopisu Účetnictví v praxi

Vydáno: 5 minut čtení

V příspěvku Právo stavby z daňového a účetního pohledu v č. 6/2014 časopisu Účetnictví v praxi na str. 13 bylo v příkladu uvedeno chybné účtování u plátce, který na základě smlouvy nabyl právo stavby (stavebník).

Právo stavby z daňového a účetního pohledu Oprava z č. 6/2014 časopisu Účetnictví v praxi
Ing.
Dagmar
Fitříková
Ing.
Dagmar
Procházková
Tímto se čtenářům jménem autorek i redakce omlouváme a dále uvádíme správné znění celého příkladu:
PŘÍKLAD
Obchodní
korporace
, plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím, uzavřela s jiným plátcem smlouvu o zřízení