Spolupráce mezi manželi

Vydáno: 1 minuta čtení

Manželé, každý má svůj živnostenský list, podnikají v různých oborech. Manželka fakturuje manželovi účetní práce (jeden z oborů její činnosti). Podle mého názoru fakturovat může. Pro rok 2013 se manželé rozhodli pro spolupráci, resp. manžel chce přiznat manželce 10% spolupráce ze svého základu daně za to, že za něj vyřizuje telefony a jednání s některými klienty. Jak řešit situaci, když manželka vydávala po celý rok 2013 faktury na účetnictví?

SPOLUPRÁCE MEZI MANŽELI
Ing.
Jiří
Nigrin
dotaz 11290/14
 
ODPOVĚĎ:
Ano, fakturace mezi manželi je v zásadě možná. Pokud manželé mají zúžené společné jmění manželů, mohou mezi sebou fakturovat, přičemž musí pouze respektovat § 23 odst. 7 ZDP, což znamená, že by měli při vzájemné fakturaci používat ceny obvyklé. Pokud by ceny obvyklé byly používány i při nerozděleném jmění manželů, bylo by možné uvedený postup obhájit, neboť by v žádném případě nedošlo k daňovému zvýhodnění či ke zkrácení daňové povinnosti. Pokud však chtějí postupovat podle § 13 ZDP, ale faktury byly za dané období již vydány, je třeba uvedené faktury v daňové evidenci či účetnictví manželky zrušit.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů