Refundace nákladů za právní služby

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme s. r. o., plátci DPH. V letech 2010 až 2013 jsme se soudili s bývalým zaměstnancem ohledně pracovního úrazu. V lednu 2014 přišel rozsudek v náš prospěch s tím, že bývalý zaměstnanec má naší firmě uhradit náklady řízení ve výši 95 000 Kč. Tyto náklady jsme hradili soudu my a účtovány byly do daňově účinných nákladů. S bývalým zaměstnancem bylo sjednáno, že nám bude postupně náklady řízení, které jsme museli zaplatit, splácet - ve splátkách á 2000 Kč, tj. cca 48 měsíců. Jak prosím účtovat tyto „splátky“? Půjdou do zdanitelných výnosů pouze jednotlivé splátky nebo je třeba celou částku, kterou nám snad bývalý zaměstnanec uhradí, zaúčtovat do výnosů roku 2014 (na jaký účet?) a pak účtovat pouze o pohledávce? Nebo měla být tvořena v průběhu let 2010 až 2013 nějaká dohadná položka?

REFUNDACE NÁKLADŮ ZA PRÁVNÍ SLUŽBY
Ing.
Zuzana