Dobrovolný příplatek mimo základní kapitál u s.r.o.

Vydáno: 10 minut čtení

Možná jste se setkali se situací, kdy bylo potřeba kapitálovou situaci společnosti relativně rychle a neodkladně posílit. Jednou z takových možností je navýšení základního kapitálu. Představuje svolání a konání valné hromady, zpravidla za účasti notáře, běží různé lhůty a podobně. I když se vše činí bez zbytečného odkladu, přesto se zdá být celý proces - nemluvě o době zápisu do obchodního rejstříku v nekomplikovaném případě - obzvláště ke konci roku, přespříliš zdlouhavý. Proto jsou čím dál více oblíbenější ostatní vklady společníka do vlastního kapitálu společnosti mimo vklad do kapitálu základního. Pro odlišení od vkladu společníka (že se jedná o položku nad rámec vkladu do základního kapitálu) používá původní legislativa i její nahrazující zákon č. 89/2012 Sb. , o obchodních korporacích (dále jen „ZOK “), záměrně shodně pojem příplatek.

Dobrovolný příplatek mimo základní kapitál u s.r.o.
David
Trytko
Jaroslav
Dubský
Rödl & Partner
Konkrétně zákonodárce (v § 121 „starého“ obchodního zákoníku - zákon č. 513/1991 Sb., dále jen „ObchZ“ - věnovaném s.r.o.), tuto situaci popsal jako „přispění na vytvoření vlastního kapitálu příplatkem mimo základní kapitál“. To mohlo, i nově může být, jak povinné - ustanovením společenské smlouvy - tak dobrovolné.
Povinný příplatek
je více formalisticky svázán. Jedná se především o povinnost vyplývající ze společenské smlouvy, kterou dále musí společníkům přikázat rozhodnutí valné hromady, i když jen do poloviny výše základního kapitálu. Navíc je předepsáno peněžité plnění.
Takto striktní předpis ale u takzvaného
dobrovolného příplatku