Faktura bez povolení živnosti

Vydáno: 2 minuty čtení

Účetní společnost s r. o. zjistila, že jeden z dodavatelů (fyzická osoba se živnostenským oprávněním na elektropráce) vystavoval faktury pod IČ firmy, kterou sice dříve vlastnil, ale činnost ukončil. Nikdo jiný již toto IČ nepoužíval. Co z toho vyplývá pro spol. s r. o. (odběratele), která tyto faktury dávala do nákladů (oprávněných, protože montážní práce byly FO odvedeny)? Jak má tuto situaci řešit účetní (pokud vůbec se má touto otázkou zabývat) a jaký postih může mít dodavatel? Nevíme, zda přiznával tyto faktury v daňovém přiznání. Jsme povinni kontrolovat z účetního hlediska platnost živnostenských oprávnění?

FAKTURA BEZ POVOLENÍ ŽIVNOSTI
Ing.
Jiří
Nigrin
dotaz 10961/14
 
ODPOVĚĎ:
Z hlediska zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), nemá příjemce žádnou povinnost kontrolovat, zda dodavatel přiznává poskytnuté služby ve svém daňovém přiznání. Odběratel nemá ani povinnost kontrolovat, zda jeho dodavatel je ještě „aktivním“ podnikatelem. Pokud byly objednané práce řádně provedeny a zaplaceny, budou vynaložené náklady daňově uznatelné. Poněkud jiná by byla situace z hlediska DPH, kde příjemce zdanitelného plnění určité povinnosti má, ale to není předmětem dotazu.
Pokud jde o dodavatele, ten se dopustil přestupku dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“), tím, že provozuje živnost, aniž by měl platné živnostenské oprávnění, za což lze uložit pokutu podle § 61 odst. 4 živnostenského zákona. Je však také možné, že se na straně dodavatele může jednat pouze o příležitostnou činnost po ukončení podnikání, která by se danila podle § 10 ZDP. Jinak je třeba připomenout, že neoprávněné podnikání může být i trestným činem.