Přeprava do EU

Vydáno: 1 minuta čtení

Jsme spediční firma, plátci DPH. Dne 14.8.2013 jsme vystavili fakturu pro německého odběratele za přepravu z České republiky do Itálie, která se uskutečnila dne 31.7.2013. Přiznání k DPH a souhrnné hlášení za červenec již bylo odevzdané. Lze tuto fakturu zahrnout do řádného přiznání k DPH a souhrnného hlášení za srpen nebo je nutné podat dodatečné přiznání k DPH za červenec a následné souhrnné hlášení?

PŘEPRAVA DO EU
Ing.
Zdeňka
Hušáková
dotaz 10303/13
ODPOVĚĎ:
Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), platí, že plátce je povinen uskutečněné zdanitelné plnění přiznat ke dni jeho uskutečnění. Následně pak by měl uskutečněné plnění zahrnout do daňového přiznání za to zdaňovací období, do nějž toto zdanitelné plnění spadá a přísluší. Obdobně pak platí i pro souhrnné hlášení. Tudíž v případě, kdy bylo zdanitelné plnění uskutečněné v červenci, by mělo být do daňového přiznání a souhrnného hlášení zahrnuto za zdaňovací období červenec. Správný postup by tudíž měl být takový, že plátce podá dodatečné daňové přiznání a následné souhrnné hlášení za zdaňovací období červenec.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty