Oprava dokladů při pozdní registraci k DPH

Vydáno: 4 minuty čtení

Osoba povinná k dani překročila obrat a stala se plátcem DPH. Překročení obratu bylo zjištěno pozdě a došlo ke zpětné registraci. Odběratelé (plátci DPH) souhlasí s doplacením DPH (uplatní nárok na odpočet). Jak postupovat při vystavení opravných dokladů. Náš navrhovaný postup: původní doklad (bez DPH) bude „dobropisován“ a vystaven nový daňový doklad včetně daně s datem vystavení v měsíci (2013), kdy došlo k uskutečnění služby, s tím, že odběratel bude mít nárok na odpočet v den, kdy obdrží doklad, tzn. v roce 2014? Dodavatel (zpětně registrovaný) odvede daň v měsíci, kdy došlo k uskutečnění služby. Je náš postup správný? Pokud ne, tak jakého paragrafu se máme při opravě dokladu držet?

OPRAVA DOKLADŮ PŘI POZDNÍ REGISTRACI K DPH
Ing.
Zdeňka
Hušáková
dotaz 10926/14
ODPOVĚĎ:
Nejprve považuji úvodem za vhodné alespoň v krátkosti v základních bodech připomenout postup při „zpětné“ registraci tak, jak je zákonem upravena od 1.1.201