Nákup a prodej zboží včetně montáže v rámci EU a pro sesterskou společnost v Německu

Vydáno: 1 minuta čtení

Jsme česká firma se společníkem (matkou v Německu - vlastnící 80 %). Jedná se o dodání obřího jeřábu včetně montáže. Jeřáb i s montáží si objednala německá firma u naší sesterské společnosti v Německu. Sesterská firma v Německu jeřáb včetně montáže objednala u nás a my následně u české firmy Česká firma (náš dodavatel) dodá jeřáb na místo určení do Německa a provede i montáž na místě. Následně nám vyfakturuje prodej zboží (jeřáb) včetně montáže. My (české s. r. o.) budeme fakturovat naší sesterské firmě do Německa totéž: "prodej zboží (jeřáb) včetně montáže". Německá sestra bude fakturovat svému odběrateli, pro něhož se dodání zboží a montáž uskutečnila, taktéž "prodej zboží (jeřáb) včetně montáže". V jakém režimu bude probíhat fakturace od našeho dodavatele z ČR k nám a v jakém od nás našemu odběrateli (sestře v Německu)? Jak to bude s DPH?

NÁKUP A PRODEJ ZBOŽÍ VČETNĚ MONTÁŽE V RÁMCI EU A PRO SESTERSKOU SPOLEČNOST V NĚMECKU
Ing.
Vladimíra
Kraftová
 
ODPOVĚĎ:
Dle § 7 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"), se za místo plnění při dodání zboží s instalací nebo montáží považuje místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno. Ve všech případech, pokud se jedná o dodání zboží s montáží, je místo plnění v Německu. Nebude tedy nikdy uplatňována česká DPH.
Váš dodavatel, stejně jako vy, bude fakturovat plnění bez české DPH. Je však otázkou, zda jemu nebo vám nevznikne povinnost registrace k dani v Německu a uplatňování tam platné daně. Tyto informace je možné získat od německé daňové správy. Právě od povinnosti registrace, a tím i povinnosti v Německu přiznat daň, se bude odvíjet další fakturace.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty