Záloha na bonus z daňového a účetního pohledu

Vydáno: 9 minut čtení

Problematika poskytování bonusů ve vazbě na postup z pohledu DPH je předmětem častých dotazů. Na odlišnosti při poskytování přímých a nepřímých bonusů z daňového a účetního pohledu byl zaměřen příspěvek zveřejněný v minulém čísle časopisu (Účetnictví v praxi č. 9/2013 str. 22). Cílem tohoto příspěvku je upozornit na problematiku záloh poskytovaných na budoucí bonus. Příklad použitý v textu obsahuje i doporučený postup při zaúčtování tohoto účetního případu.

Záloha na
bonus
z daňového a účetního pohledu
Ing.
Dagmar
Fitříková
Ing.
Dagmar
Procházková
V některých případech uhradí plátce uskutečňující plnění pro jiného plátce před vlastním poskytnutím bonusu, který je přiznán odběrateli zpravidla až po delším období (po uplynutí čtvrtletní, pololetí nebo roku), zálohu na
bonus
za budoucí odebrané zboží nebo služby ve sjednaném období. Důvody poskytnutí zálohy na budoucí
bonus
mohou být různé. Nejčastěji je tímto důvodem větší motivace odběratele odebrat určité množství zboží nebo služeb za sjednané období. Pokud odběratel, který přijme zálohu na
bonus
, jehož přiznání je podmíněno splněním bonuso-vých podmínek, tyto podmínky nesplní, tj. nerealizuje určitý objem zboží nebo služeb, je povinen zálohu na
bonus
nebo její část poskytovateli bonusu vrátit.
ZÁLOHA NA
BONUS
Z POHLEDU DPH
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"