Krátké srovnání německých Zásad řádného vedení účetnictví s českými a mezinárodními účetními principy, 2. část

Vydáno: 9 minut čtení

V následujícím článku Vám přinášíme dokončení příspěvku, který jsme uveřejnili v časopise Účetnictví v praxi č. 8/2013 na str. 37. V příspěvku věnovanému srovnání německých Zásad řádného vedení účetnictví s českými a mezinárodními účetními principy se tentokrát zaměříme na nejzřetelnější komparaci hlavních Zásad řádného vedení účetnictví s mezinárodními účetními standardy (redakčně zkráceno).

Krátké srovnání německých Zásad řádného vedení účetnictví s českými a mezinárodními účetními principy (dokončení)
David
Trytko
 
TENDENCE PŘIBLÍŽENÍ ZÁSAD ŘÁDNÉHO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ K IFRS
Hlavní rozdíl mezi německým a "mezinárodním" účetnictvím je orientace německých Zásad na princip opatrnosti s podtextem ochrany věřitele (převaha financování prostřednictvím bankovního sektoru). Oproti tomu IFRS jsou určovány zásadou věrného a poctivého obrazu s orientací na investora (financování prostřednictvím finančních trhů). Německá účetní závěrka je primárně orientována na stanovení daňové povinnosti, i přestože se poslední reformou účetních předpisů - s hlavní snahou přiblížit se IFRS - rozdíl mezi tzv. daňovou a účetní bilancí zřetelně zvětšil.
 
KRÁTKÁ DÍLČÍ ANALÝZA ZÁSAD ŘÁDNÉHO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ NA Z