Účtování o DPH u zdravotního zboží

Vydáno: 6 minut čtení

V některých účetních jednotkách dochází k situaci, kdy v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"), nemůže být v případě zdravotního zboží či zásob určených k léčení nárokován odpočet. Naproti tomu stejné skladové položky, jsou-li určené k dalšímu prodeji, jsou na výstupu předmětem DPH s nárokem na odpočet při jejich pořízení.

Účtování o DPH u zdravotního zboží
Štěpán
Kmoch
Manager, Audit, KPMG Česká republika
To lze snadno zohlednit v účetní evidenci, pokud společnosti, případně léčebná zařízení, s tímto typem zásob jen obchodují nebo ho pouze spotřebovávají v rámci léčení. Složitější situace nastává zejména v nemocnicích s lékárnami nebo v léčebných zařízeních, která se zdravotním zbožím či zásobami obchodují. V takových účetních jednotkách totiž dochází k souběhu obou