Dočasné přidělení zaměstnance z daňového a účetního pohledu

Vydáno: 10 minut čtení

S účinností od 1. 1. 2012 byly provedeny změny v zákoně č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZP"), na základě kterých je od uvedeného data možné sjednat dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli. V návaznosti na tuto změnu se z pohledu DPH opět diskutuje otázka, zda úplata, která je v souvislosti s přidělením zaměstnance požadována, je předmětem DPH.

Dočasné přidělení zaměstnance z daňového a účetního pohledu
Ing.
Dagmar
Fitříková
Ing.
Dagmar
Procházková
 
VYSVĚTLENÍ OBECNÝCH PRINCIPŮ
 
Dočasné přidělení zaměstnance podle ZP
S účinností od 1. 1. 2012 lze podle § 43a ZP sjednat na základě písemné dohody dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli. Specifická pravidla pro dočasné přidělení zaměstnance včetně náležitostí písemné dohody jsou obsaženy v § 43a odst. 1 až 9 ZP.
 
Dočasné přidělení zaměstnance z pohledu DPH
V případě, že dojde k uzavření dohody o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli, a to v souladu s pravidly vymezenými v § 43a ZP, ve znění platném od 1. 1. 2012, a v souladu s takto uzavř