Slevy na dani z příjmů u fyzické osoby za rok 2012

Vydáno: 24 minut čtení

V příspěvku se budeme zabývat uplatněním základních slev na dani z příjmů u poplatníka dle § 35ba zákona č. 586/1992 Sb. , o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), a dále uplatněním slevy v souvislosti s daňovým zvýhodněním na vyživované dítě dle § 35c a 35d ZDP.

Slevy na dani z příjmů u fyzické osoby za rok 2012
Ing.
Ivan
Macháček
Z vypočtené daně z příjmů fyzických osob lze uplatnit následující možné slevy na dani:
 +-----------------------------------------------------------------+----------------+ |              Druh slevy              | Ustanovení ZDP | +-----------------------------------------------------------------+----------------+ | Sleva z důvodu zaměstnání zaměstnanců se zdravotním postižením | § 35      | +-----------------------------------------------------------------+----------------+ | Sleva poskytnutá v rámci investičních pobídek          | § 35a, § 35b  | +-----------------------------------------------------------------+----------------+ | Základní slevy na dani z příjmů fyzických osob         | § 35ba     | | písm. a) sleva na poplatníka                  |        | | písm. b) sleva na manželku                   |        | | písm. c), d), e) sleva na invaliditu              |        | | písm. f) sleva na studenta                   |        | +-----------------------------------------------------------------+----------------+ | Sleva v souvislosti s daňovým zvýhodněním na vyživované dítě  | § 35c, § 35d  | +-----------------------------------------------------------------+----------------+
 
ZÁKLADNÍ SLEVY NA DANI U POPLATNÍKA
Ve zdaňovacím období roku 2012 lze uplatnit následující slevy na dani u poplatníků daně z příjmů fyzických osob podle § 35ba ZDP:
 +---------------------------------------------------------------------------------+--------------------+ |          Možné slevy na dani dle § 35ba odst. 1 ZDP          | Sleva na dani v Kč | +---------------------------------------------------------------------------------+--------------------+ | na poplatníka (písm. a)                             | 24 840       | | na manželku (písm. b)                              | 24 840       | | na poplatníka s invalidním důchodem pro invaliditu 1. nebo 2. stupně (písm. c) | 2 520       | | na poplatníka s invalidním důchodem pro invaliditu 3. stupně (písm. d)     | 5 040       | | na poplatníka s průkazem ZTP/P (písm. e)                    | 16 140       | | na studenta (písm. f)                              | 4 020       | +---------------------------------------------------------------------------------+--------------------+ 
Výše uvedené slevy na dani může uplatnit každá fyzická osoba, tedy jak zaměstnanec, tak poplatník s příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti či poplatník s příjmy z kapitálového majetku, z pronájmu nebo poplatník, který má pouze ostatní příjmy podléhající zdanění podle § 10 ZDP. Slevy dle § 35ba odst. 1 písm. b) až f) lze uplatnit ve výši jedné dvanáctiny roční slevy za kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně.
Při výpočtu měsíční zálohy na daň z příjmů u zaměstnance, který podepsal u svého zaměstnavatele prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP, sníží zaměstnavatel vypočtenou zálohu ze superhrubé mzdy nejprve o částk