DPH při přeúčtování faktury

Vydáno: 2 minuty čtení

DPH PŘI PŘEÚČTOVÁNÍ FAKTURY
Dagmar
Masná
Jsme kamionová doprava. Při jedné z přeprav chyběla našemu vozidlu prkna k zajištění nákladu v Německu. Německá firma (na nakládce) tento zajišťovací materiál na místě dodala a nafakturovala jej české společnosti, která si přepravu u nás objednala. Faktura obsahuje základ + německou 19% DPH. Tato společnost nám tuto německou fakturu „přefakturovala“ tímto způsobem: částku v EUR celkem (včetně německé daně) x kurs dne nákupu + 20 % české DPH. Je to tak správně? Já o tom pochybuji.
 
ODPOVĚĎ:
Základem pro výpočet daně z přidané hodnoty je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za poskytnuté plnění. K tomu zákon vypočítává, co všechno základ daně také zahrnuje s tím, že do základu daně patří jiné daně, cla, dávky nebo poplatky, spotřební daň, daň z elektřiny, ze zemního plynu a z pevných paliv,
dotace
k ceně, vedlejší výdaje, materiál přímo související s poskytovanou službou a dále materiál, stroje a zařízení zabudované v rámci stavebních prací.
I když podle uvedeného výčtu se do základu daně zahrnují i jiné daně, mezi tyto jiné daně nepatří daň z přidané hodnoty zaplacená v ceně pořízeného plnění v jiném státě. Mimo jiné je to i proto, že u této daně lze požádat při splnění stanovených podmínek ve státě, kde byla zaplacena, o její vrácení. Lze tak shrnout, že pochybnosti tazatelky jsou oprávněné, neboť daň z přidané hodnoty, zaplacená při pořízení plnění v jiném státě, se do základu daně pro výpočet tuzemské daně nezahrnuje.

Související dokumenty