DPH - přenesení daňové povinnosti

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme plátci DPH. Od jiného plátce DPH jsme obdrželi fakturu na revizi a opravu výtahu. Na tomto jednom daňovém dokladu jsou dvě plnění: revize s vyčíslením 20% DPH a druhé plnění – oprava výtahu v režimu přenesení daňové povinnosti. Je to správně nebo měl dodavatel: a) Vystavit dva samostatné daňové doklady, jeden na revizi s 20 % DPH a druhý na opravu výtahu v režimu přenesení daňové povinnosti? b) Vystavit jeden doklad, kde celé plnění – revize i oprava budou v režimu přenesení daňové povinnosti? Pokud by jejich již vystavený doklad byl správně, tak jak zajistíme dodržení zákona, který nám ukládá povinnost pro možnost odečtu DPH u běžného zdanitelného plnění držení daňového dokladu, když práce proběhly v únoru a doklad jsme obdrželi v březnu. Revize by potom spadala do běžného režimu, takže zdanitelné plnění pro odečet by bylo v březnu, ale u přenesení daňové povinnosti je zdanitelné plnění v únoru a na tato dvě plnění máme jeden daňový doklad.

DPH – PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI
Ing.
Ladislav
Pitner