Pronájem bytů a odvod DPH

Vydáno: 2 minuty čtení

PRONÁJEM BYTŮ A ODVOD DPH
Ing.
Zdeňka
Hušáková
Ing.
Martina
Hrdličková
Společnost s. r. o., plátce DPH, vlastní obytný dům. Byty pronajímá občanům – neplátcům DPH. Vzhledem k tomu, že dochází ke krácení daně na vstupu koeficientem, rozhodli jsme se, že bychom nájem zdaňovali a uplatňovali si pak daň na vstupu v plné výši. Je tento postup možný?
 
ODPOVĚĎ:
Obecně platí, že nájem bytů a nebytových prostor je ve smyslu ustanovení § 56 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), osvobozen od daně bez nároku na odpočet daně na vstupu. Z ustanovení § 56 odst. 4 ZDPH dále vyplývá, že se plátce může rozhodnout, že u nájmů bytů a nebytových prostor jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatní daň.
Jelikož však ve Vašem případě pronajímáte byty občanům, tj. osobám nepovinným k dani, kteří nejsou a ani se nemohou stát plátci DPH, bude se v daném případě vždy jednat o plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně na vstupu. Pro úplnost uvádíme, že pokud použijete v rámci svých ekonomických činností přijaté zdanitelné plnění jak pro plnění, u kterého máte plný nárok na odpočet daně na vstupu dle § 72 odst. 1 ZDPH, tak i pro plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně (pronájem bytů občanům) s místem plnění v tuzemsku i mimo tuzemsko, s výjimkou plnění uvedených v § 72 odst. 1 písm. d) ZDPH, jste povinni u těchto plnění dle ustanovení § 76 ZDPH zkrátit nárok na odpočet daně na vstupu, a to ve výši odpovídající rozsahu použití pro plnění s nárokem na odpočet daně.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty