Změny v oblasti DPH v roce 2012

Vydáno: 22 minut čtení

V předchozích dvou příspěvcích jsme se věnovali z účetního a daňového pohledu problematice vyúčtování zálohových plateb přijatých do 31. 12. 2011 se zaměřením na změny platné v oblasti DPH od 1. 1. 2012. Cílem tohoto příspěvku je poskytnout přehled změn v oblasti DPH, které platí s účinností od 1. 1. a 1. 4. 2012. K vybraným příkladům je doplněn i účetní postup.

Změny v oblasti DPH v roce 2012
Ing.
Dagmar
Fitříková
Ing.
Dagmar
Procházková
 
PŘEHLED ZMĚN V OBLASTI DPH PLATNÝCH OD 1. 1. 2012
*
§ 37, 38, 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a čl. II Přechodná ustanovení – změny v oblasti sazeb daně.
*
§ 4 odst. 3 písm. d) ZDPH – vymezení dlouhodobého obchodního majetku.
*
§ 42 odst. 4 ZDPH – postup při přepočtu cizí měny v souvislosti s opravou základu daně a výše daně.
*
§ 45 ZDPH – náležitosti opravného daňového dokladu.
*
§ 73 odst. 5 ZDPH – prokazování nároku na odpočet daně.
*
§ 75 odst. 4 ZDPH – způsob výpočtu poměrného nároku na odpočet daně.
*
§ 77 ZDPH – vyrovnání odpočtu daně.
*
§ 78, § 78a a § 78d ZDPH – úprava odpočtu daně.
*
§ 92e ZDPH – režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací.
Všechny výše uvedené změny jsou provedeny v rámci novely ZDPH zveřejněné ve Sbírce zákonů pod č. 370/2011 Sb., s výjimkou § 92e ZDPH, který platí rovněž s účinností od 1. 1. 2012, ale byl do ZDPH zapracován již v rámci novely DPH provedené zákonem č. 47/2011 Sb. Níže je uveden stručný komentář k provedeným změnám v oblasti DPH. U vybraných obchodních případů je doplněn i postup při zaúčtování.
 
Definice dlouhodobého majetku
Výčet kategorií dlouhodobého majetku, který je vymezen v