Sazba DPH u palet při fakturaci zboží ve snížené sazbě

Vydáno: 1 minuta čtení

SAZBA DPH U PALET PŘI FAKTURACI ZBOŽÍ VE SNÍŽENÉ SAZBĚ
Ing.
Vladimíra
Kraftová
Pokud fakturuji zboží, které podléhá snížené sazbě ve výši 14 %, a toto zboží je naloženo na paletě, má se paleta fakturovat v základní nebo ve snížené sazbě DPH? Nejsem si jistá, zda lze považovat paletu za vedlejší náklad.
 
ODPOVĚĎ:
Dle mého názoru záleží na tom, jak je koncipována smlouva. Jestliže je úplata jasně vázána k obalu – paletě, pak by měla být uplatněna sazba daně pro úplatu za palety samostatně, pokud se ovšem nejedná o dodání vratného obalu, jehož dodání není dle § 13 odst. 8 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), předmětem daně. Jinak lze z § 36 odst. 3 a 4 ZDPH dovodit, že vedlejšími výdaji, které vstupují do základu daně, jsou též náklady na balení. Pokud by tedy do ceny zboží byla započítána i cena palet, pak by celá dodávka podléhala snížené sazbě daně.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty