Daň z přidané hodnoty u prodeje automobilu

Vydáno: 2 minuty čtení
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY U PRODEJE AUTOMOBILU
Ing.
Vladimíra
Kraftová
Společnost s r. o., plátce DPH, v prosinci 2009 koupila ojetý automobil od české s. r. o., neplátce DPH. Datum první registrace automobilu je 27. 4. 1997 v Německu, do České republiky byl prodán soukromou osobou (bez DPH). Nyní chce s. r. o. automobil prodat. Musí jako plátce vystavit fakturu za prodávaný automobil s DPH?
ODPOVĚĎ:
Předpokládáme, že se jedná o nákup osobního automobilu. Protože byl osobní automobil nakoupen od neplátce po 1. 4. 2009, měl by následný prodej podléhat DPH.
Vycházíme z následující úvahy:
*
Pokud by plátce koupil osobní automobil od neplátce po 1. 4. 2009, bude jeho následný prodej podléhat DPH jako prodej každého jiného zboží nakoupeného od neplátce.
*
Pokud by plátce nakoupil osobní automobil od neplátce před 1. 4. 2009, jeho prodej bude plněním osvobozeným dle § 62 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Podle Přechodných ustanovení čl. II bodu 3 se u prodeje osobního automobilu, který byl dodán před 1. 4. 2009, postupuje podle ustanovení § 62 odst. 2 ZDPH, ve znění platném do 31. 3. 2009. Podle tohoto ustanovení bylo plněním osvobozeným dodání osobního automobilu, při jehož pořízení neměl plátce nárok na odpočet daně. Protože zde nebyl žádný další odkaz, spadá sem i případ, že neměl nárok na odpočet daně, protože ho nakoupil od neplátce. Potom jeho prodej bude s ohledem na Přechodná ustanovení a § 62 odst. 2 ZDPH, ve znění platném do 31. 3. 2009, plněním osvobozeným.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty