Otázky a odpovědi: Výplata životního pojištění - srážková daň

Vydáno: 5 minut čtení

Platila jsem jako fyzická osoba 19 let životní pojištění, které bylo vázáno na hypotéku. Při dožití mělo pojistné plnění přejít v plné výši na úhradu hypotéky. Dne 2. 2. 2021 přišlo vyúčtování, a to takto: – pojistné plnění 500 000 Kč – připsané podíly na zisku: 900 Kč – srážková daň podle zákona o dani z příjmu : 6 450 Kč – celkem k výplatě: 494 450 Kč Je tento postup správný? A když ano, mohu si tuto srážkovou daň uplatnit v daňovém přiznání za rok 2021? Příjem v § 10, k tomu do výdajů zaplacené pojistné za 19 let a srážkovou daň do zaplacených záloh, nebo nemám vůbec žádnou šanci tuto srážkovou daň dostat zpět? Nezdá se mi to správné, když jsem platila pojistné ze zdaněných peněz, proč mám zase někomu platit srážkovou daň?

Otázky a odpovědi: Výplata životního pojištění – srážková da
Ing.
Martin
Děrgel
Odpověď
Obecně lze konstatovat, že daně nikdy nebyly, nejsou ani nebudou spravedlivé, jde hlavně o politické rozhodnutí, do kterého žel promlouvá příliš vlivných skupin… Tzv. ve veřejném zájmu jsou daňově zvýhodněny – osvobozením od daně – z komerčního životního pojištění především penze doživotní nebo vyplácené nejmé

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů