Daň z přidané hodnoty při poskytnutí služby v třetí zemi

Vydáno: 1 minuta čtení
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY PŘI POSKYTNUTÍ SLUŽBY V TŘETÍ ZEMI
Autorský kolektiv
HBH
V květnu 2010 česká firma, plátce DPH, realizovala práce pro jinou českou firmu, plátce DPH, v Moskvě na veletrhu, konkrétně postavila výstavní stánek a přefakturovala nájem výstavní plochy. Je správné, že na tyto služby uplatnila DPH 20 %?
ODPOVĚĎ:
Při odpovědi na Váš dotaz vycházíme z předpokladu, že obě české společnosti mají sídlo či místo podnikání v tuzemsku. V daném případě se jedná o poskytnutí služby českého plátce (A) jinému českému plátci (B), přičemž se stanovení místa plnění u této služby bude řídit základním pravidlem vymezeným v ustanovení § 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Z toho vyplývá, že místo plnění se bude nacházet tam, kde má osoba, pro níž je služba poskytnuta (plátce B) sídlo nebo místo podnikání, tedy v tuzemsku. Plátce A správně uplatnil při vystavení daňového dokladu českou daň z přidané hodnoty.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty