Rozpočítání nákladů mimořádné leasingové splátky

Vydáno: 1 minuta čtení

Prosím o posouzení správnosti postupu rozpočítání nákladů z mimořádné leasingové splátky mezi jednotlivá účetní období. Jedná se o operativní leasing u osobního vozidla, přičemž splátkový kalendář obsahuje celkem 25 splátek včetně mimořádné. Nájem začíná dnem účinnosti leasingové smlouvy, mimořádná splátka je splátkou na celou dobu nájmu a bude časově rozlišována. Mimořádná splátka byla zaplacena v červnu 2014 (základ 206 611,60 Kč + 43 388,40 Kč DPH). Dále byla v červnu zaplacena rovněž i splátka řádná (základ 21 944,90 Kč + 4 608,40 Kč DPH), a dále měsíčně následují další. Je správně tento výpočet? Celkový nájem bez DPH je 733 289,20 Kč / / 25 leasingových splátek Z 29 331,57 Kč, tj. měsíční splátka (z čehož 21 944,90 Kč je řádná splátka a 7 386,67 Kč je poměrná částka z mimořádné splátky, která bude účtována navíc s řádnou splátkou). Účtování: - mimořádná splátka MD 381/D 321, MD 343/D 321; - měsíční předpis: MD 518/D 321; MD 343/D 321; - podíl nájemného z mimořádné splátky na rok 2014 interním dokladem: MD 518/D 381.

Rozpočítání nákladů mimořádné leasingové splátky
Ing.
Antonín
Jeřábek
odpověď:
Účetní jednotka si najala formou operativního leasingu osobní automobil. Nájem je sjednán na 2 roky s měsíčním placením nájemného. Měsíčně má účetní jednotka platit 21 944,90 Kč + 4 608,40 Kč DPH a účtuje tudíž MD 518 (21 944,90 Kč) a MD 343 (4 608,40 Kč) / D 321 (26 553,30 Kč). Zároveň v prvém měsíci má účetní jednotka uhradit mimořádnou splátku ve výši 206 611,60 Kč + 43 388,40 Kč DPH. Uvedená splátka nájemného se zaúčtuje zápisem MD 381 (206 611,60 Kč) a MD 343 (43 388,40 Kč) / D 321 (250 000 Kč). Z účtu časového rozlišení se do nákladů měsíčně účtuje zápisem MD 518 / D 381 (částka 206 611,20 / 24 Z Z 8 608,80 Kč počínaje prvním měsícem).
Z dotazu vyplývá, že nájem se hradí po dobu 24 měsíců, přičemž v prvém měsíci (červnu) se do nákladů, stejně jako v ostatních 23 měsících, účtuje hrazené měsíční nájemné a 1/24 mimořádné splátky, která do nákladů musí být zahrnuta v uvedených 24 měsících, nikoliv v 25 měsících.

Související dokumenty