Prodej obchodního majetku při přerušení podnikání

Vydáno: 1 minuta čtení

Podnikatel vede daňovou evidenci a je plátcem DPH. Pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav (od ledna 2015) přeruší v dubnu podnikání. Oznámení podal na živnostenském úřadě, finančním úřadě, okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. V letošním roce zatím nemá žádné příjmy. Podnikatel nadále podává „nulová“ přiznání DPH. V době přerušení podnikání se naskytla možnost prodat hmotný majetek. Nyní to vypadá, že podnikání nebude obnoveno ani do konce roku, možná už vůbec. Bude příjem z tohoto prodeje vcházet do příjmů z podnikání a zůstatková cena do výdajů, jako kdyby podnikání přerušeno nebylo? Zaznamená se do daňové evidence, i když se nepodniká? Nebo pro prodej tohoto majetku musí obnovit podnikání a po prodeji opět podnikání přerušit?

P