Pacht zemědělského závodu potomkovi

Vydáno: 13 minut čtení

Nový občanský zákoník přinesl od roku 2014 záplavu změn napříč téměř celým právním řádem. Mimo jiné také navázal na evropskou tradici, která u nás platila před rokem 1950, a rozštěpil dosavadní pojetí nájmu na dva typy. Prvním je „nájem“, ovšem ve staronovém pojetí pouhého práva užívání cizí věci, druhým typem je novinka „pacht“ umožňující cizí věc nejen užívat, ale i požívat, a tedy brát z ní užitky, plody a výnosy (zisky) a tyto spotřebovávat.

Pacht zemědělského závodu potomkovi
Ing.
Martin
Děrgel
Předmětem pachtu přitom může být i celý obchodní závod zemědělského podnikatele, což je další staronový pojem, kterým zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), nahradil dosavadní zažitý pojem „podnik“. A právě propachtování závodu nebo jeho části potomkovi na zkušební čas může být vhodným způsobem, jak si otestovat jeho podnikatelské schopnosti. Načež, když se osvědčí, je možno na něj bezúplatně nebo úplatně definitivně převést celý zemědělský závod nebo jeho část, o čemž pojednávali minulé příspěvky.
 
Co je to pacht závodu
Ať neopakujeme již řečené, tak ohledně vymezení zemědělského závodu, jeho pobočky (funkčně samostatná část závodu), „otce“ a „potomka“ odkážeme na příspěvek v červnovém čísle časopisu Účetnictví, daně a právo v zemědělství, pojednávající o darování. Uspořený čas raději věnujeme právnímu objasnění pachtu závodu a souvisejícím účetním a daňovým peripetiím.
Opět řešíme modelovou, častou situaci, kdy letitý „otec“ hodlá přenechat starosti a radosti s provozem svého zemědělského závodu potomkovi. Obvykle přitom váhá, zda na to „potomek“ bude mít, příp. který z více přímých a nepřímých „potomků“ by pro předání pomyslného žezla byl ideální. Svědomitý „otec“ by jistě rád nějak prověřil jejich odborné a manažerské schopnosti a znalosti. Sice mu „potomek“/„potomci“ vypomáhají s prací již nyní, ale zodpovědnost zaměstnance je podstatně užší než podnikatele, a tak si není jistý, kdo z nich, a zda vůbec některý, se osvědčí. A právě k tomu je jako stvořen
pacht obchodního závodu,
nebo jen jeho části.
Předmětem pachtu (obdoby nájmu) nemohou být z povahy věci zásoby ani zúčtovací vztahy, takže se pacht obchodního závodu rozpadá do
č