Prodej s. r. o.

Vydáno: 2 minuty čtení

Společník a zároveň jednatel společnosti se základním kapitálem ve výši 200 000 Kč uvažuje o prodeji s. r. o. v roce 2015. Společnost má dva zaměstnance. Pokud se nedohodne s nabyvatelem, že si zaměstnance ponechá, dá zaměstnancům výpověď a ukončí s nimi pracovní poměr. Provede odhlášení na OSSZ a zdravotní pojišťovně. Musí změnu oznamovat finančnímu úřadu? Jsou ještě nějaké další povinnosti bývalého společníka k úřadům?

Prodej s. r. o.
Zdeněk
Dušek
ID dotazu 13761
odpověď:
V uvedeném případě jde tazateli pravděpodobně o úplatný převod podílu ve společnosti. Na základě převodu obchodního podílu se ve společnosti, až na změnu společníka a příp. jednatele, v podstatě nic nemění. Závazkové vztahy zůstávají nedotčeny a se zaměstnanci lze ukončit pracovní poměr dle platných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Při ukončení pracovního poměru podá zaměstnavatel příslušné zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení odhlášku zaměstnance, a to ve lhůtě 8 dnů od ukončení pracovního poměru. Zanikne-li zaměstnavateli zároveň povinnost k dani ze závislé činnosti, podá místně příslušnému správci daně změnu registrace daňového subjektu.
Příjem z prodeje obchodního podílu je v případě fyzických osob předmětem daně z příjmů a je součástí dílčího základu daně „Ostatní příjmy“. Za výdaj se považuje nabývací cena obchodního podílu. Zároveň platí, že příjem z úplatného převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným, je v případě prodeje po době delší než pět let od jeho nabytí osvobozen od daně.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce