Dotace SZIF

Vydáno: 1 minuta čtení

Zemědělský podnikatel ukončí svou podnikatelskou činnost předčasně (za splnění všech podmínek) a je mu vyplácena dotace SZIF tzv. „eurodůchod“. Tyto příjmy podléhají zdanění, a to v § 10 ostatní příjmy. V podstatě se jedná o příjmy ze zemědělské činnosti, ovšem ne příležitostné, ale pravidelné, roční. Doposud jsme přijatou částku danili celou. Bylo by možné u těchto příjmů použít možnost výdajů procentem?

Dotace SZIF
Ing.
Zdeněk
Morávek
ID dotazu 13647
odpověď:
Jak vyplývá z podmínek tohoto programu, zcela nepochybně se jedná o dotaci vyplácenou z Programu rozvoje venkova v rámci opatření zaměřených na podporu vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu. Jedná se o příjem, který nelze posoudit jako příjem osvobozený od daně podle § 4 nebo 4a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Jedná se o příjem, který bude zahrnut do § 10 ZDP jako ostatní příjem. Jsem přesvědčen, že vhledem k charakteru tohoto příjmu jej nelze posoudit jako příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, a proto uplatnění paušálních výdajů není, podle mého názoru, v tomto případě možné. Základem daně tak bude přijatá částka
dotace
.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů