Dotace SZIF

Vydáno: 1 minuta čtení

Zemědělský podnikatel ukončí svou podnikatelskou činnost předčasně (za splnění všech podmínek) a je mu vyplácena dotace SZIF tzv. „eurodůchod“. Tyto příjmy podléhají zdanění, a to v § 10 ostatní příjmy. V podstatě se jedná o příjmy ze zemědělské činnosti, ovšem ne příležitostné, ale pravidelné, roční. Doposud jsme přijatou částku danili celou. Bylo by možné u těchto příjmů použít možnost výdajů procentem?

Dotace SZIF