DUZP u zřízení věcného břemene

Vydáno: 1 minuta čtení

Smlouva o zřízení věcného břemene byla podepsána v lednu 2015. Nyní přišlo vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí, kde je uvedeno, že vklad byl proveden např. dne 13. 3. s právními účinky vkladu 1.2.2015. Naše firma vystaví fakturu a bude se řídit dle § 21 odst. 3 zákona o DPH . Je tomu tak? Kdy nastane uskutečnění zdanitelného plnění?

DUZP u zřízení věcného břemene